обстеження забур'яненості


обстеження забур'яненості
Визначення ступеня забур'яненостіта поширення видів бур'янів на угіддях.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.